Op 21 maart organiseerde het Albeda College, Da Vinci College, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, het Scheepvaart, Transport College en Zadkine de derde editie van het Doorstroomcafé mbo-hbo, dit keer rondom het model van de Rotterdamse aanpak. Hier hebben de bezoekers nagedacht over de doorstroom mbo-hbo en doorstroomgerichte keuzedelen op de voorbereiding van het mbo. Plint010 was hier ook bij!

Het doorstroomcafé begon in het auditorium, waar iedereen welkom werd geheten door Olav Rülander en Ingrid Moes. Vervolgens kwam er een terugblik van het doorstroomcafé van vorig jaar, door Caroline van Eijk en Olav Rülander, waar het vooral ging over het servicedocument keuzedeel voorbereiding hbo. Mede dankzij de input van het vorige doorstroomcafé is deze scherp gesteld en verbeterd.

Na deze informatieve intro ging het woord naar Fatigha Hadad en Simon Theeuwes, die ons hebben meegenomen in het project “De Rotterdamse Aanpak”. Hierin werd stapsgewijs, met verschillende modellen, uitgelegd wat het plan is om mbo-studenten beter voor te bereiden op het hbo. Het publiek was erg oplettend en dacht mee over deze aanpak. Zo werd het foutje inpiritatie (inspiratie) het woord van de dag en werd de presentatie een dialoog met de spreker en het publiek.

Het laatste woord ging naar Simon en twee studenten. De studenten kwamen beiden uit het mbo en zijn doorgegaan op het hbo. Ze vertelden door middel van een interview wat hun ervaring is om door te stromen vanuit het mbo. Toen Simon de studenten vroeg wat ze vinden van het project “De Rotterdamse Aanpak” werden ze enthousiast.

Na de presentaties zijn wij begeleid naar de Plaza binnen Inholland Rotterdam en is er gebrainstormd over oplossingen om de mbo-student beter te kunnen begeleiden naar het hbo. Deze brainstorm was verdeeld over 8 tafels en werd begeleid door een gespreksleider. De sfeer was open en aanmoedigend, iedereen kreeg hier de kans om zijn of haar ideeën over dit onderwerp te bespreken.

Aan het eind van de brainstorm zijn alle resultaten globaal besproken, een paar van deze conclusies waren:
• Er moet een nulmeting komen over de huidige situatie van mbo-studenten die het hbo ingaan
• Meer schakel en doorstartprogramma’s voor mbo-studenten
• Er moet meer aandacht komen voor coaching van zowel de student als docent
• De docent is nog steeds de belangrijkste schakel voor contact met de student.

Als afsluiting was er een borrel in de Foyer, waar onder het genot van een drankje nagepraat werd over het evenement. Verassend ging het vooral over de eigen ervaringen met de problematiek. Door de diversiteit van de bezoekers was dit een unieke ervaring en een echte eyeopener.

Rotterdam is met de motto “make it happen” een echte doener, het is daarom ook geen verassing dat de doorstroomcafé hier plaatsvind. Door de grote diversiteit aan bezoekers is er veel input gekomen over het onderwerp vanuit verschillende perspectieven. De sfeer was open en het regende goede ideeën en mooie initiatieven waarbij de mbo-student centraal staat.

Wil je als mbo-er door naar het hbo? Maak je geen zorgen, we make it happen!