Loading Events

Een op de zes Nederlanders is laaggeletterd en heeft moeite om de communicatie van (financiële) organisaties te lezen en begrijpen. Onderzoek over de relatie tussen lees- en rekenvaardigheden en financiële problemen suggereert dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven oververtegenwoordigd zijn bij gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverlening. Als reden hiervoor noemen deze onderzoekers dat schuldenaren die laag scoren op de leestest vaker moeite hebben met het openen van hun post en zich minder vaak eigenaar van het probleem voelen.

Om dit verder te onderzoeken voeren Syncasso, Kredietbank Nederland, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Stichting Lezen & Schrijven een onderzoek uit. Dit project heeft als naam ‘LEZEN ≠ BEGRIJPEN’.

In het kader van kennis delen worden verspreid door het land zes seminars georganiseerd. De resultaten van het onderzoeksproject worden toegelicht, ervaringsdeskundigen komen aan het woord en in een workshop wordt praktisch met het onderwerp aan de slag gegaan.

Heb je affiniteit met het onderwerp en wil je graag meepraten? Meld je dan aan via de link naar de website.

Deel dit verhaal, kies je platform!