Latest Past Events

Seminar ‘LEZEN ≠ BEGRIJPEN’

Hogeschool Inholland Rotterdam (auditorium) Posthumalaan 90, Rotterdam

Een op de zes Nederlanders is laaggeletterd en heeft moeite om de communicatie van (financiële) organisaties te lezen en begrijpen. Onderzoek over de relatie tussen lees- en rekenvaardigheden en financiële problemen suggereert dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven oververtegenwoordigd zijn bij gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverlening. Als reden hiervoor noemen deze onderzoekers dat schuldenaren die [...]

Workshop: Community Building

Wederom vindt er i.s.m. plint010 een workshop plaats van Starters4Communities. Er zijn 4 plaatsen voor studenten beschikbaar dus meld je snel via plint010@Inholland.nl om verzekerd te zijn van een plaatsje. VOL=VOL Je hebt een goed verhaal, maar hoe creëer je echte ambassadeurs? Mensen die zich aan jou verbinden, zich voor je inzetten en jouw verhaal verspreiden. [...]