Communicatieplan, onderzoeksverslag en aanbeveling voor Inholland

/Communicatieplan, onderzoeksverslag en aanbeveling voor Inholland
Communicatieplan, onderzoeksverslag en aanbeveling voor Inholland 2017-06-28T13:19:08+00:00

Project Description

Communicatieplan, onderzoeksverslag en aanbeveling voor Inholland

Achtergrond van het project:

Inholland streeft naar een studie en werkklimaat waarin studenten en medewerkers veilig zijn en zich veilig voelen. Zo geven we elkaar ruimte voor ambities en verantwoordelijkheden. Een veilige werkomgeving waarin we elkaar aanspreken, in teamverband werken en zo het beste in elkaar naar boven halen. Bij ons staan betrokkenheid, de menselijke maat en persoonlijke aandacht centraal.

De doestellingen die hieruit voortkomen zijn vertaald in diverse (veiligheids-)beleidsplannen en gerubriceerd onder Organisatie, Veiligheid (zie Insite) en verdeeld in een aantal deelgebieden: Schoolklimaat, Sociale Veiligheid, Integriteit, Informatieveiligheid en Arbeidsveiligheid.

Inholland legt haar beleid, activiteiten, werkwijzen en processen vast en communiceert dit op twee niveaus:

1. Organisatiebreed beleid, uitgangspunten, afspraken en richtlijnen die toegankelijk zijn voor medewerkers en studenten op Insite.

2. Domein- en stafafdeling gerelateerde beleidsinstrumenten, waaronder Humannet, Peoplesoft, RI&E en plan van aanpak die toegankelijk zijn voor medewerkers en studenten op Insite.

Doelstellingen:

De doelstelling van het project is om het organisatiebreed beleid, procedures en richtlijnen inzake een veilige studie-, werkklimaat en arbeidsomstandigheden op een adequate wijze digitaal toegankelijk te maken. De informatie is hierdoor doorzoekbaar, te vinden, eenvoudig bereikbaar en transparant.

De studenten en medewerkers worden op deze wijze in staat gesteld om zich goed te informeren over organisatiebreed beleid ten opzichte van veiligheid en arbeidsomstandigheden.

De inrichting van de portal is zodanig dat deze aansluit bij de denk en werkwijze van de doelgroep (medewerkers en studenten van de hogeschool). Strikt noodzakelijke informatie is eenvoudig en direct toegankelijk, achtergrond informatie zoals beleidsplannen, verslagen ed worden beschikbaar gesteld middels een link naar het document.

Opdrachtomschrijving:

De opdracht bestaat uit het onderzoeken van de huidige digitale gebruikersvriendelijkheid,- vindbaarheid, toegankelijkheid van de informatie over veiligheid en arbeidsomstandigheden onder studenten en medewerkers van Inholland.

Op basis van de bevindingen een aanbeveling opstellen, in de vorm van een digitaal ontwerp, en communicatieplan.

Het aanbevolen digitale documentenbeheer heeft betrekking op alle Inholland vestigingen (domeinen en stafafdelingen).

Op te leveren producten:
Onderzoeksverslag, aanbeveling en een communicatieplan.

Opleidingsrichtingen:
Communicatie

Interesse?
Neem contact op met ons:

Project Details