Project omschrijving

Heb jij gedurende jouw studie analyserende- en onderzoekvaardigheden ontwikkeld en ben jij geschikt om een betaald onderzoek naast je studie uit te voeren, grijp dan je kans met het oppakken van deze opdracht!

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders is de rechtbank voor deurwaarders. De kamer behandelt klachten tegen deurwaarders en legt hen indien nodig sancties op. De beoordeling van de klacht en de beslissing worden vastgelegd in een uitspraak.

De opdracht:

Aan de hand van de uitspraken van de Kamer van Gerechtsdeurwaarders maak je een analyse van:

-Het aantal klachten, ook in vergelijking met andere jaren; nemen klachten bijvoorbeeld af of nemen ze toe?

-De aard van de klachten, wat voor type klachten worden er ingediend, welke veranderingen door de jaren heen zijn daarin waar te nemen?

-De sancties; hoeveel klachten worden gegrond verklaard en welke sancties worden er opgelegd? Hoe verhoudt zich dit tot andere jaren, worden er nu bijvoorbeeld meer of minder deurwaarders geschorst dan voorgaande jaren?

– Aan de hand van de gegevens maak je een beoordeling, schrijf je een conclusie en doe je eventuele aanbevelingen.

Heb je interesse in deze betaalde opdracht? Neem contact op met Verkoopjevordering.nl, Vasteland 78, Rotterdam

Contactpersoon: Rob de Haan
Telefoon: 06-20660398